معنی و ترجمه کلمه ثبت خواص الکتریسته ساکن به انگلیسی ثبت خواص الکتریسته ساکن یعنی چه

ثبت خواص الکتریسته ساکن

electronography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها