معنی و ترجمه کلمه ثبت داده ها به انگلیسی ثبت داده ها یعنی چه

ثبت داده ها

data entry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها