معنی و ترجمه کلمه ثبت کردن به انگلیسی ثبت کردن یعنی چه

ثبت کردن

docket
enter
incorporate
inscribe
inscroll
note
put
record
register
score
scroll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها