معنی و ترجمه کلمه ثبت به انگلیسی ثبت یعنی چه

ثبت

enrolment
entry
inscription
notation
record
recording
registeration
registration
roll
write in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها