معنی و ترجمه کلمه ثروت باد اورده به انگلیسی ثروت باد اورده یعنی چه

ثروت باد اورده

windfall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها