معنی و ترجمه کلمه ثروت موروثى به انگلیسی ثروت موروثى یعنی چه

ثروت موروثى

patrimony
silver spoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها