معنی و ترجمه کلمه ثقبه به انگلیسی ثقبه یعنی چه

ثقبه

foramen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها