معنی و ترجمه کلمه ثمر بخش به انگلیسی ثمر بخش یعنی چه

ثمر بخش

parturient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها