معنی و ترجمه کلمه جابجاناپذیر به انگلیسی جابجاناپذیر یعنی چه

جابجاناپذیر

nonrelocatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها