معنی و ترجمه کلمه جابجایى برنامه به انگلیسی جابجایى برنامه یعنی چه

جابجایى برنامه

program relocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها