معنی و ترجمه کلمه جابجایى پذیر به انگلیسی جابجایى پذیر یعنی چه

جابجایى پذیر

commutative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها