معنی و ترجمه کلمه جابجا شدن درد به انگلیسی جابجا شدن درد یعنی چه

جابجا شدن درد

revulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها