معنی و ترجمه کلمه جابجا شدگى به انگلیسی جابجا شدگى یعنی چه

جابجا شدگى

translocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها