معنی و ترجمه کلمه جابجا نشده به انگلیسی جابجا نشده یعنی چه

جابجا نشده

autochthonous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها