معنی و ترجمه کلمه جابرانه و سرى به انگلیسی جابرانه و سرى یعنی چه

جابرانه و سرى

star chamber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها