معنی و ترجمه کلمه جاتنگ کردن به انگلیسی جاتنگ کردن یعنی چه

جاتنگ کردن

cramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها