معنی و ترجمه کلمه جاده زیرجاده دیگرى به انگلیسی جاده زیرجاده دیگرى یعنی چه

جاده زیرجاده دیگرى

underpass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها