معنی و ترجمه کلمه جاده شیرى به انگلیسی جاده شیرى یعنی چه

جاده شیرى

galaxy
jacob's ladder
milky way

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها