معنی و ترجمه کلمه جاده مخصوص حمل لوازم و ذخائر بمحلى به انگلیسی جاده مخصوص حمل لوازم و ذخائر بمحلى یعنی چه

جاده مخصوص حمل لوازم و ذخائر بمحلى

tote road

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها