معنی و ترجمه کلمه جادویى به انگلیسی جادویى یعنی چه

جادویى

magical
theurgic
wizardry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها