معنی و ترجمه کلمه جاد فرزند یعقوب و زلفه به انگلیسی جاد فرزند یعقوب و زلفه یعنی چه

جاد فرزند یعقوب و زلفه

gad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها