معنی و ترجمه کلمه جاذبه جنسى به انگلیسی جاذبه جنسى یعنی چه

جاذبه جنسى

sex appeal
sexiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها