معنی و ترجمه کلمه جاذب گرما به انگلیسی جاذب گرما یعنی چه

جاذب گرما

heat sink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها