معنی و ترجمه کلمه جاروب کردن به انگلیسی جاروب کردن یعنی چه

جاروب کردن

broom
scavenger
sweep
whisk
wisp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها