معنی و ترجمه کلمه جاروب به انگلیسی جاروب یعنی چه

جاروب

broom
erica
swab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها