معنی و ترجمه کلمه جاروى برقى به انگلیسی جاروى برقى یعنی چه

جاروى برقى

vacuum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها