معنی و ترجمه کلمه جارى به مقدار زیاد به انگلیسی جارى به مقدار زیاد یعنی چه

جارى به مقدار زیاد

profluent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها