معنی و ترجمه کلمه جارى ساختن به انگلیسی جارى ساختن یعنی چه

جارى ساختن

perfuse
shed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها