معنی و ترجمه کلمه جارى شونده به انگلیسی جارى شونده یعنی چه

جارى شونده

excurrent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها