معنی و ترجمه کلمه جارى به انگلیسی جارى یعنی چه

جارى

current
going
groovy
ooze
pourer
running
sister in law
sluicy
volant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها