معنی و ترجمه کلمه جارچى به انگلیسی جارچى یعنی چه

جارچى

beadle
bellman
blazer
crier
herald
shouter
town crier
trumpeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها