معنی و ترجمه کلمه جار کشیدن به انگلیسی جار کشیدن یعنی چه

جار کشیدن

acclaim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها