معنی و ترجمه کلمه جاسازى شده به انگلیسی جاسازى شده یعنی چه

جاسازى شده

embedded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها