معنی و ترجمه کلمه جاسوس یا ماشینى که مکالمات را به طور سرى ضبط مى کند به انگلیسی جاسوس یا ماشینى که مکالمات را به طور سرى ضبط مى کند یعنی چه

جاسوس یا ماشینى که مکالمات را به طور سرى ضبط مى کند

wiretapper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها