معنی و ترجمه کلمه جاسوس به انگلیسی جاسوس یعنی چه

جاسوس

beagle
informer
intelligencer
snoop
spy
stoolie
tailer
undercover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها