معنی و ترجمه کلمه جاشنى غذا به انگلیسی جاشنى غذا یعنی چه

جاشنى غذا

sauce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها