معنی و ترجمه کلمه جاعل به انگلیسی جاعل یعنی چه

جاعل

forger
inventor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها