معنی و ترجمه کلمه جالب به انگلیسی جالب یعنی چه

جالب

absorbing
arresting
attractive
drawing card
engaging
inviting
marvellous
marvelous
memorable
prepossessing
spicy
well off
yummy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها