معنی و ترجمه کلمه جامعه کوچک و مستقل اشتراکى به انگلیسی جامعه کوچک و مستقل اشتراکى یعنی چه

جامعه کوچک و مستقل اشتراکى

phalanstery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها