معنی و ترجمه کلمه جامعه گراى به انگلیسی جامعه گراى یعنی چه

جامعه گراى

socialist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها