معنی و ترجمه کلمه جامعیت بخشیدن به به انگلیسی جامعیت بخشیدن به یعنی چه

جامعیت بخشیدن به

universalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها