معنی و ترجمه کلمه جامعیت به انگلیسی جامعیت یعنی چه

جامعیت

collectivity
exhaustivity
universalism
universality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها