معنی و ترجمه کلمه جامه از تن به در آوردن به انگلیسی جامه از تن به در آوردن یعنی چه

جامه از تن به در آوردن

unclothe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها