معنی و ترجمه کلمه جامه اسقفى به انگلیسی جامه اسقفى یعنی چه

جامه اسقفى

pontifical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها