معنی و ترجمه کلمه جامه بلند زنانه به انگلیسی جامه بلند زنانه یعنی چه

جامه بلند زنانه

gown
kirtle
robe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها