معنی و ترجمه کلمه جامه رسمى مخصوص کاهنان یهود به انگلیسی جامه رسمى مخصوص کاهنان یهود یعنی چه

جامه رسمى مخصوص کاهنان یهود

ephod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها