معنی و ترجمه کلمه جامه رو به انگلیسی جامه رو یعنی چه

جامه رو

garment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها