معنی و ترجمه کلمه جامه زرى به انگلیسی جامه زرى یعنی چه

جامه زرى

Gold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها