معنی و ترجمه کلمه جامه سفید حمایل دار به انگلیسی جامه سفید حمایل دار یعنی چه

جامه سفید حمایل دار

stole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها