معنی و ترجمه کلمه جامه عمل به خود پوشیدن به انگلیسی جامه عمل به خود پوشیدن یعنی چه

جامه عمل به خود پوشیدن

materialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها